top of page
  • Writer's pictureJeloyKystlag

Speiderklubben

Updated: Jul 16, 2020

Kystlaget har gjennom våren 2020 hatt besøk av speiderklubben

Bildet er obfuskert for å ikke vise ansiktene til barna.


Denne våren og forsommeren har speiderne som har samling hos oss hver onsdag fått teoretisk og praktisk innføring i seiling, demonstrasjon av forskjellige treslag og deler av stammen som benyttes til båtbygging samt sikkerhet til sjøs.
Tilbakemelding fra speiderledelsen


Vi takker for samarbeidet dette halvåret og lånet av området til Kystlaget slik at vi kunne ha en flott avslutning for sesongen. Vær og sted gav en flott ramme for kvelden.Temaene var

De viktigste knutene. Bruk av forlenget arm og ilandføring av en bevisstløs person. Vis at du kan sjøvettreglene.

Lær om de vanligste årsakene til brann i båt.

Vis bruken av et livbelte og hvordan du går inn i en livbøye. Vis hvilke signaler du kan benytte i en nødsituasjon til sjøs for å tilkalle hjelp.

Vis hvordan du bør opptre hvis båten kantrer eller synker, eller hvis en person faller over bord. Vis at du vet hvordan vi kan redusere faren for brann om bord og at du vet hva du skal gjøre hvis brann oppstår. HLR.
31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page