top of page

Påmeldingsskjema aktivitet

Frivillige

Ved aktiviteter i vann utenfor langgrunne områder eller i båt vil det holdes som et minimumskrav at 1 eller flere frivillige har gjennomført

 • Livrednings- og førstehjelpskurs
   

Ved føring av fartøy over 20 knop vil det være krav om

 • Skippersertifikat D5L eller høyere

 • Passasjer- og krisehåndtering
   

Alle frivillige vil ha gjennomgått en enkel opplæring i grunnleggende sjøsikkerhet og måtte vise forståelse for;

 • Gjennomføring av briefing av deltagere

 • Valg av flyteutstyr tilpasset brukeren

 • Rollefordeling ved uønskede hendelser

 • Mann over bord håndtering

 • Tilkalling av nødhjelp via VHF og mobil etter behov

 

Deltagere

Alle deltagere skal ved opphold i båt eller utenfor langgrunne områder ha på seg egnet flyteutstyr.

Alle deltagere skal være briefet om og vise forståelse for sikkerhet til sjøs før de tillates ombord i båt eller utenfor langgrunne områder.

 

Utstyr

Alle fartøy skal ha VHF og kompetanse på bruk av dette.

Alle fartøy skal være i god stand og bekreftet klare for seilasen planlagt gjennomført.

 

Navigering

Fartøy skal kun føres i kjent farvann. Kapteiner må bekrefte at de er kjent med farvannet før seilas. Unntak for dette er fartøy ført av personer med D5L eller høyere sertifisering.

bottom of page